Βιβλία

Συγχρονες μορφες Λαϊκού Θεάτρου &Θεάματος για ανήλικους Θεατές
“ΠΥΘΙΑ ΠΥΛΗ” Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ!
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΟΥΛΟΥΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ