Μαντείο των Δελφών

Το μεγαλύτερο Μαντείο στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι το φημισμένο Μαντείο των  Δελφών.
Η ονομασία των Δελφών προέρχεται από το Δελφίνι, καθώς ο Απόλλωνας κατά την επιστροφή του από την Κρήτη, οδηγώντας το καράβι με τους Κρήτες ναυτικούς και τεχνίτες που θα έμεναν εκεί για να χτίσουν τον ναό του, πήρε τη μορφή Δελφινιού.

Κατά τον 7ο αιώνα π.χ. οι Δελφοί έγιναν η δυνατότερη και ισχυρότερη οικονομικά πόλη της Ελλάδας. Ανεγέρθηκαν 20 μαρμάρινα θησαυροφυλάκια για να στεγάζουν τις πολύτιμες και απαράμιλλης ομορφιάς προσφορές του κόσμου. Κάθε ισχυρή πόλη της Αρχαίας Ελλάδας είχε χτισμένο στους Δελφούς το θησαυροφυλάκιο της.

Το Μαντείο των Δελφώνσυνδύαζε την Μαντική Μανία τού Θεού, τον ιδανικό τόπο, τον ομφαλό της  Γής και βεβαίως τον Ιερόν ενθουσιασμό των Πυθιών.
Ό Απόλλων ως   ό φωτίζων τον  κόσμο Θεός, διώκει από τον ανθρώπινο Νου τα σκότη καί τον καθιστά ικανό να  προβλέπει το Μέλλον.

Κατά τούς Ηρωϊκούς χρόνους ή Μαντεία δεν συνδέεται μ’ έναν  τόπο, αλλά μέ πρόσωπα όπως ο Τειρεσίας, ο Κάλχας, ο Αμφιάραος ,η Κασσάνδρα ή την αυθόρμητη  μαντεία των Σιβύλλων.  
Με την πάροδο των χρόνων η Μαντική συνδέθηκε με  συγκεκριμένη και καθαγιασμένη τοποθεσία και η “επώνυμη” Μαντεία υποχώρησε στην δύναμη τού Θεού και τού τόπου. Το άτομο περνά πια σε δεύτερη μοίρα και το Προφητικό χάρισμα μεταδίδεται μέσω τού Θεού και των ιδιοτήτων τού τόπου.