Συγγραφέας


Δρ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑ
Συγγραφέας & Δημιουργός

Η Δρ. Χρυσούλα Κεφαλά  το 2014 αναγορεύτηκε μεταδιδάκτωρ  στο  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών , ΕΚΠΑ. Το 2005 απέκτησε Διδακτορικό δίπλωμα  στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό Αντικείμενο   την Κοινωνιολογική προσέγγιση μετακινούμενων ομάδων και η επίδραση τους στην Ελληνική Κοινωνία , Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής «Η Επίδραση των μπουλουκιών στην Ελληνική Κοινωνία.  Το 1990 απέκτησε   με άριστα (9,20/10) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Ρώμης  με ειδικότητα στο Ιστορικό Αρχαιολογικό.  Επίσης έχει αποκτήσει και τρία Διπλώματα  Διαχείρισης Δικτύων από τη Microsoft Hellas (1997-1998) και δίπλωμα Δημοσιογραφίας (1990).  Έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των νέων τεχνολογιών. Ασχολήθηκε για 15 έτη με την ιδιωτική εκπαίδευση. Από το 1997 έως το 2015 υπήρξε συνεργάτης  της   εταιρείας Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με τον  διακριτικό τίτλο VITA ACTION όπου ασχολήθηκε με το σχεδιασμό λογισμικών και τη διδασκαλία. Επίσης από το 2005 απέκτησε  μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  Συγκεκριμένα: 1) από το 2005-2008 εργάσθηκε ως Υπεύθυνη Υποέργου 1 του Έργου «Συστήματα Πληροφόρησης Επισκεπτών σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους» της Κοινωνίας  Πληροφορίας που υλοποιούσε ο Οργανισμός Προώθησης Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε του ΥΠΠΟ (Υπουργείο Πολιτισμού) ΟΠΕΠ Υπουργείο Πολιτισμού / ΕΙΝ Υπουργείο Παιδείας 2005-2013,  2) από το 2005 έως το 2008 υπήρξε Μέλος της Κεντρικής Ομάδας Έργου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ , «Θερινά σχολεία επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής Εκπαίδευσης για μαθητές των ΤΕΕ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΣΕΚ, όλης της Ελλάδας, πλην Αττικής»της πράξης 2.3.2ζ που υλοποιήθηκε  από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας  και 3) από το 2013 έως  2015 ήταν μέλος της ΟΕΣ  (Ομάδας Εξωτερικών Συνεργατών του  στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που ανήκει στη Πράξη ΘΑΛΗΣ: «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» με MIS: 375274, του παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών , με συντονιστή τον  Καθηγητή Θεόδωρο Γραμματά.  Ασχολήθηκε επίσης με την έρευνα  καθώς από το 2009 είναι Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου του Παιδαγωγικού τμήματος  Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Υπήρξε εισηγήτρια σε πολλά σεμινάρια  και Συγγραφέας  δύο βιβλίων . Η τελευταία της έρευνα έχει σχέση με την μαντική τέχνη ως πρωταρχικό στοιχείο της ζωής των Αρχαίων Ελλήνων   και με την φιλοσοφία  περί της ύπαρξης της  ψυχής (Πλάτων, Ιάμβλιχος). Αποτέλεσμα  της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η συγγραφή του  βιβλίου  «ΠΥΘΙΑ ΠΥΛΗ – η Αρχαία Μαντική στη Σύγχρονη Εποχή» , στο οποίο μελετά τη σχέση Χρησμοδότησης  με την Ιστορία τη μυθολογία, την Φιλοσοφία  και τα Μαθηματικά  και στο οποίο προτείνει ένα σύγχρονο τρόπο χρησμοδότησης  (πρακτική έρευνα 5 ετών)